Kloxo Panelde Siteler için Ram Artırmak

MErhaba arkadaşlar bu makalemde sizlere kloxo panel kullanıyorsanız panel içerisinde sitelerin kendi panellerinde bir bölümden bahsetmek istiyorum bu bölümü genelde php.ini dosyası içinde kullandığımız kodları yazdırmak için kullanıyoruz. Olurda kloxo panel kullanırsanız yada kullanıyorsanız internal server 500 hatası alırsanız sitelerinizde php.ini dosyasını aramadan önce buraya başvurmanız çözüm getirecektir.Bu bölümde script bölümü altından advanced_PHP_config bölümüne giriyoruz. Bu bölümde çeşitli ayarlar var ben bunları burada sizlere açıklayacağım.BU script bölümü altında php ile ilgili çeşitli araçlar bulunuyor ben sizlere diğer bölümleride bursa bilgisayar içinde yayınlamayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda.

Advanced PHP Config = Gelişmiş php konfigürasyonu

sendmail_from Nedir = Bu böllümde herhangi bir değişiklik olduğu taktirde bu alanda vereeğiniz adrese değişiklik raporunu gönderir.

Enable_dl Nedir = Bu yönerge gerçekte sadece PHP’nin Apache modülünde yararlıdır. PHP eklentilerinin dl() işleviyle sanal konak veya dizin temelinde devingen olarak yüklenmesini veya yüklenmemesini etkin kılabilirsiniz.Devingen yüklemenin devre dışı bırakılmasının asıl sebebi güvenliktir. Devingen yükleme ile, tüm open_basedir sınırlamalarını yok saymak mümkündür. Devingen yüklemeye safe_mode kullanımı dışında öntanımlı olarak izin verilir. Güvenli kipte dl() işlevi asla kullanılamaz.
enable_dl ile iptal edilmiş veya php.ini içinde safe_mode’de etkin kılınmışsa) bir E_ERROR iletisi çıktılanıp çalışma durdurulur. Eğer işlev, kütüphane yüklenemediğinden dolayı başarısız olursa bir E_WARNING iletisi çıktılayarak FALSEdöndürür. Php ile ilgili bir ayardır varsayılan olarak boş kalabilir.

Output_buffering Nedir = Çıkış tamponlama bir nevi ön bellek gibi düşünebilirsiniz. Etkinleştirmenide sakınca yok faydasını görürsünüz.

Register_long_arrays Nedir = PHP’nin kullanımı artık önerilmeyen $HTTP_*_VARS türü uzun önceden tanımlanmış değişkenleri yazmaç haline getirip getirmeyeceğini belirler. Değeri on olduğunda (öntanımlıdır), $HTTP_GET_VARS gibi uzun önceden tanımlanmış değişkenler tanımlanacaktır. Bunları kullanmayacaksanız başarımı arttırmak için etkisiz kılmanızı öneririz. Bunların yerine $_GET gibi süper küresel dizileri kullanmak daha iyidir. like $_GET. Bu yönerge PHP 5.0.0’da kullanılabilir hale gelmiştir. PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur. PHP 5.3.0’dan itibaren kullanımı önerilmemektedir. PHP 5.4.0’da kaldırıldı.

Allow_url_fopen Nedir = PHP <= 4.3.4'te PHP_INI_ALL. PHP < 6'da PHP_INI_SYSTEM. PHP 4.0.4'ten beri kullanılabilmektedir. Bu seçenek, dosyalar gibi URL nesnelerine erişimi mümkün kılan fopen URL sarmalayıcılarını etkinleştirir. HTTP ve FTP protokollerini kullanarak uzak dosyalara erişmek için öntanımlı sarmalayıcılar mevcuttur. zlib gibi bazı eklentilerle ek sarmalayıcılar devreye sokulabilir. Allow_url_include Nedir = Bu yönerge, fopen URL sarmalayıcılarını şu işlevlerde kullanabilmeyi mümkün kılar: include, include_once, require ve require_once. PHP 5’te PHP_INI_SYSTEM. PHP 5.2.0’dan beri kullanılabilmektedir.

Register_argc_argv Nedir = PHP’nin, (GET bilgisini içeren) argv ve argc değişkenlerini bildirip bildirmeyeceğini belirler. Komut satırı bölümüne de bakınız. Bu yönerge PHP 4.0.0’dan itibaren kullanılabilir hale geldi ve daha önce değeri daima “on” idi. PHP <= 4.2.3'te Kullanılmaktadır. Magic_quotes_gpc Nedir = PHP <= 4.2.3'te PHP_INI_ALL. PHP 5.4.0'da kaldırıldı.Bu özelliğin kullanımı PHP 5.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 5.4.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.GPC (Get/Post/Cookie) işlemleri için sihirli tırnakların durumunu ayarlar. Bu yönergeye 'On' atandığında tüm ' (tek tırnak), " (çift tırnak), \ (tersbölü) ve NULL karakterleri özdevinimli olarak bir tersbölü ile öncelenecektir. Mysql_allow_persistent_flag Nedir = MySQL’e Kalıcı bağlantı yapılmasına izin verilip verilmeyeceğini belirler.

disable_functions Nedir = PHP 4.0.1 ve sonrasında mevcuttur.Bu yönerge güvenlik ile ilgili sebeplerle belli işlevleri iptal etmeye yarar. İşlev isimleri aralarına virgül konarak belirtilir. Bu yönerge güvenli kipte etkili değildir.Bu yönerge ile sadece dahili işlevler iptal edilebilir. Kullanıcı tarafından tanımlanmış işlevler etkilenmez.Bu yönerge sadece php.ini içinde atanabilir. Örneğin httpd.conf dosyasında tanımlayamazsınız.

max_execution_time Nedir = Çözümleyici tarafından sonlandırılmadan önce bir betiğin çalışabileceği azami süreyi saniye cinsinden tanımlar. Bu, yetersizce yazılmış betiklerin sunucuya bağlanmasına engel olur. Öntanımlı süre 30 saniyedir. PHP komut satırından çalıştırıldığında bu süre 0 saniyedir.Azami çalışma süresi sistem çağrılarından, akım işlemlerinden ve benzerlerinden etkilenmez. Daha ayrıntılı bilgi için set_time_limit() işlevinin açıklamasına bakınız.Güvenli kipte (safe_mode) çalışırken ini_set() ile bu ayarı değiştiremezsiniz. Bunu yapmanın tek çaresi php.ini içinde güvenli kipi kapatmak ya da süre sınırlamasını değiştirmektir.HTTP sunucunuzun PHP’nin çalışmasını kesintiye uğratacak başka zaman aşımı yapılandırmaları olabilir. Apache’nin bir Timeout yönergesi ve IIS’nin bir CGI zaman aşımı işlevi vardır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için HTTP sunucunuzun belgelerine bakınız.

max_input_time Nedir = Bir betiğin POST ve GET gibi girdileri çözümlemesi için gereken azami süre saniye cinsinden burada belirtilir. Sunucu tarafından tüm verinin alınışından betiğin çalışmaya başlamasına kadar geçen süredir. PHP 4.3.0’dan beri kullanılmaktadır.

memory_limit Nedir
= Bu bölümü sayfada internal server 500 hatası alıyorsanız değiştirip yükseltebilirsiniz.varsayılan 32 mb geliyor 64 yaparsanız 500 hatası gidecektir. Bir betiğin ayırmasına izin verilebilecek belleğin azami miktarını belirler. Bu yönerge, yetersiz betiklerin bir sunucu üzerinde mevcut belleğin tamamını tüketmesini önlemeye yardımcı olur. Belleği sınırlamak istemiyorsanız yönergeye -1 değeri atayın. PHP 5.2.1 öncesinde, bu yönergeyi kullanabilmek için PHP’yi derlerken –enable-memory-limit yapılandırma seçeneğini kullanmak gerekirdi. 5.2.1 öncesinde bu derleme seçeneği ayrıca, memory_get_usage() ve memory_get_peak_usage() işlevlerinin de tanımlanmasını gerektirirdi.integer türünde bir değer kullanıldığında değer baytların sayısıdır. Büyük bayt değerleri için kullanılabilecek birimlerin gösterimleri hakkında bilgiyi bu SSS altında bulabilirsiniz.

post_max_size Nedir = PHP <= 4.2.3'te PHP_INI_SYSTEM. PHP 4.0.3 ve sonrasında mevcuttur. POST verisinin azami boyutunu belirler. Bu ayar ayrıca karşıya dosya yükleme işlemlerini de etkiler. Büyük dosyaları karşıya yüklemek için bu değerin upload_max_filesize değerinden büyük olması gerekir. Bellek sınırlama yapılandırma betiğinde etkin kılınmışsa, memory_limit yönergesi de karşıya dosya yüklemeyi etkiler. Genelde, memory_limit değerinin post_max_size değerinden büyük olması gerekir. integer türünde bir değer kullanıldığında değer baytların sayısıdır. Büyük bayt değerleri için kullanılabilecek birimlerin gösterimleri hakkında bilgiyi bu SSS altında bulabilirsiniz. Eğer POST verisinin boyu post_max_size değerinden büyükse $_POST ve $_FILES süper küreselleri boş olur. Bu, çeşitli yollarla izlenebilir; örneğin, veriyi işleyen betiğe $_GET değişkenini

ile aktararak ve ardından $_GET[‘processed’] atanmış mı diye sınanarak bu yapılabilir.

upload_file_max_size Nedir = Bu bölüm alanınınıza upload yani yükleme limitini yönetir bu bölüm varsayılan olarak 2 mb gelir eğer yükleme işlemi yapıyorsanız formlar aracılığı ile bu bölümüyükselterek işlerinizi halledebilirsiniz.

File_uploads Nedir = Dosya upload yani yüklemeyi aktiflik yada devredışı bırakmak için.

Magic_quotes_runtime Nedir = Bu özelliğin kullanımı PHP 5.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 5.4.0’da tamamen KALDIRILMIŞTIR. magic_quotes_runtime yönergesi etkinse, veritabanları ve metin dosyaları gibi her tür harici kaynaktan veri döndüren çoğu işlev öncelem için tersbölü karakterini kullanacaktır. Eğer magic_quotes_sybase yönergesi de ON ise, tek tırnaklar tersbölü yerine bir tek tırnak ile öncelenir.magic_quotes_runtime yönergesinden etkilenen işlevler (PECL’dekiler hariç):

Magic_quotes_sybase Nedir = Eğer magic_quotes_sybase yönergesinin değeri ON ise magic_quotes_gpc geçersiz olacaktır. Bu bakımdan, get_magic_quotes_gpc() TRUE döndürse bile ne çift tırnaklar ne tersbölüler ne de NULL değerler öncelenecektir. Bu durumda bunlar ” olarak görünecektir.

Cgi_force_redirect Nedir = PHP 4.2.0 ve sonrasında mevcuttur. PHP 5.2.1 öncesinde PHP_INI_ALL. PHP’nin çoğu HTTP sunucusunda bir CGI olarak çalışmasının güvenli olmasını sağlamak için bu yönerge gereklidir. Tanımsız bırakılmışsa PHP öntanımlı olarak yönergeyi etkin kılar. Bu yönergeyi etkisiz bırakmakla kendinizi riske atmış olursunuz.Windows Kullanıcılarına: IIS kullanıyorsanız buna rahatça sıfır atayabilirsiniz ve hatta bunu yapmalısınız. Bu, OmniHTTPD veya Xitami’nin çalışması için de yapılmalıdır.

Safe_mode Nedir = Php scriptlerinin, kendisini çalıştıran kullanıcıdan farklı bir kullanıcıya ait olan dosyalara erişimini kısıtlamakta kullanılır. Safe_mod OFF olması özellikle güvenlik noktasında çok büyük problemlere neden olabilmektedir.

Bursa-Bilgisayar.com’dan saygılar sevgiler.

Loading Facebook Comments ...

Leave a comment

 Characters available