Klasör Erişimini Engellemek

Apache sunucusu üzerindeki sitelerimizde .htaccess dosyasında yapacağımız ufak değişiklik ile klasörlerimizi gizli tutup erişimi engelleyeceğiz.


Eğer tüm dosyalarımıza erişimi engellemek için oluşturduğmuz .htaccess dosyasına;

#deny all access
deny from all

bu kodu yazdığınız takdirde klasörlere erişim engellenecektir.

Aynı şekilde bu işlemi belirli bir ip veya ip aralığı için yapmak isterseniz;

#deny all access
deny from all
allow from 85.101.22.45 # sadece tek ip adresi
allow from 85.101.22.12/80 # arası ip adresi

Ayrıca tek klasör içni yapmak isterseniz;

<Files ornek.html>
Order allow,deny
Deny from all
</Files>

Şeklinde yapabilirsiniz.

Loading Facebook Comments ...

Leave a comment

 Characters available