WordPress Eklenti Dışı Kodlar

wordpress

WordPress’te eklenti kullanmadan sidebar’da gösterebileceğimiz bu özelliklerini kodlarını paylaştık. Bir çoğu işinize yarayabilir. Biliyoruz ki eklenti kullandıkça siteyi yavaşlatabiliyor, sevmiyorlar birbirlerini bazı eklentiler birbirleri ile çalışmak istemiyorlar. (: Bu durumlar da bu kodları kullanıyoruz.

Ne dert, ne tasa.

Son Eklenen Konular

[php]<?php wp_get_archives(‘type=postbypost&limit=15′); ?>[/php]

Kategoriler

[php]<?php wp_list_cats(); ?>[/php]

Yorumlar

[php]<?php
global $wpdb;
$sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved,
comment_type,comment_author_url,
SUBSTRING(comment_content,1,30) AS com_excerpt
FROM $wpdb->comments
LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID =
$wpdb->posts.ID)
WHERE comment_approved = ’1′ AND comment_type = ” AND
post_password = ”
ORDER BY comment_date_gmt DESC
LIMIT 10";
$comments = $wpdb->get_results($sql);
$output = $pre_HTML;
$output .= "n<ul>";
foreach ($comments as $comment) {
$output .= "n<li>".strip_tags($comment->comment_author)
.":" . "<a href="" . get_permalink($comment->ID) .
"#comment-" . $comment->comment_ID . "" title="on " .
$comment->post_title . "">" . strip_tags($comment->com_excerpt)
."</a></li>";
}
$output .= "n</ul>";
$output .= $post_HTML;
echo $output;?>[/php]

Etiketler (Tag Cloud)

[php]<?php wp_tag_cloud(‘smallest=8&largest=20′); ?>[/php]

Bağlantılar

[php]<?php get_links_list(); ?>[/php]

Aylık Arşiv

[php]<?php wp_get_archives(‘type=monthly’); ?>[/php]

Yıllık Arşiv

[php]<?php wp_get_archives(‘type=yearly’); ?>[/php]

Sayfalar

[php]<?php wp_list_pages(‘title_li=<h2>Son Sayfalar</h2>’); ?>[/php]

Değişen Etiket Bulutu

[php]<?php wp_tag_cloud(‘smallest=11&largest=25&unit=px&number=50&format=flat&orderby=count&order=RAND’); ?>[/php]

Benzer Yazılar

[php]<?php
$this_post = $post;
$category = get_the_category(); $category = $category[0]; $category = $category->cat_ID;
$posts = get_posts(‘numberposts=4&offset=0&orderby=post_date&order=DESC&category=’.$category);
$count = 0;
foreach ( $posts as $post ) {
if ( $post->ID == $this_post->ID || $count == 5) {
unset($posts[$count]);
}else{
$count ++;
}
}
?>
<?php if ( $posts ) : ?>
<ul>
<?php function getWords($text, $limit) {
$array = explode(" ", $text, $limit +1);
if(count($array) > $limit) {
unset($array[$limit]);
}
return implode(" ", $array); }
?>
<?php foreach ( $posts as $post ) : ?>
<?php $mycontent = strip_tags($post->post_content);
$excerpt = getWords($mycontent, 15);
$a_title = $excerpt . "…"; ?>
<li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php echo $a_title ?>">
<?php if ( get_the_title() ) { the_title(); } else { echo "Untitle"; } ?></a>
<?php endforeach // $posts as $post ?>
</ul>
<?php endif // $posts ?>
<?php
$post = $this_post;
unset($this_post);
?>[/php]

http://www.r10.net/wordpress/273579-plugin-disi-kodlar-hepsini-toplayalim.html

Loading Facebook Comments ...

Leave a comment

 Characters available