Plesk Panel için Memcached Kurulumu

Memcache Nedir?

Memcached Adındanda anlaşıldığı gibi bir Cache leme sistemidir.
www.danga.com tarafından üretilmiştir. Dünyadaki en büyük destekçisi facebook’dur

Memcache in çalışması için server üzerinde 11211 portunun aktif edilmesi gereki. Buda demek oluyorki csf veya farklı bir firewall var ise sisteminizde o portu mutlaka firewall ınızın üstünden aktif etmeniz gerekiyor. Eğerki bir Firewall kurulu değil ise sunucunuzda ekstra bir ayar yapmanıza gerek yoktur.
Memcage veri Cache sistemi için Sunucunuzdaki Memory yani (Ram) inizi kullanır; dolayısıyla sql sorgularından çok daha hızlı yanıt almanızı sağlar.

Mamcache Kurulumu
Mamcache çalışmak için 3 farklı modüle ihtiyaç duyar bunlar aşağıdaki modüllerdir.
1- libevent
2- memcached
3- memcache

Sunucunuza Login olup Aşağıdaki komutları sırasıyla uygulayın

Root dizinine mcache adında bir klasör oluşturun ve dosyaları indirelim.

mkdir /root/mcache
cd /root/mcache
wget http://monkey.org/~provos/libevent-2.0.10-stable.tar.gz
wget http://memcached.googlecode.com/files/memcached-1.4.5.tar.gz
wget http://pecl.php.net/get/memcache-2.2.6.tgz

Öncelikle libvent kurulumunu ve ayarlarını yapıyoruz

tar xvzf libevent-2.0.10-stable.tar.gz
cd /root/mcache/libevent-2.0.10-stable
./configure
make
make install

Libvent kurulum dizinini linkliyoruz

ln -s /usr/local/lib/libevent-2.0.so.5 /usr/lib/libevent-2.0.so.5

64 bit işletim sistemi olanlar aşağıdaki komutu kullanabilirler

ln -s /usr/local/lib/libevent-2.0.so.5 /usr/lib64/libevent-2.0.so.5

Memcache Kurulum ve Derlemesine Geçiyoruz

cd /root/mcache/
tar xvzf memcached-1.4.5.tar.gz
cd /root/mcache/memcached-1.4.5
./configure --with-libevent=/usr/local/lib/libevent-2.0.so.5
make
make install

Memcache Kurulum ve Derlemesini Yapalım

cd /root/mcache/
tar xvzf memcache-2.2.6.tgz
cd /root/mcache/memcache-2.2.6
phpize

Yukarıdaki komutların ardından karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelmesi gerekiyor

PHP Api Version:         20041225
Zend Module Api No:      20060613
Zend Extension Api No:   220060519

Eğerki hata aldıysanız aşağıdaki komutla phpize yolunu bulalım ve çıktıyı uyguluyoruz

which phpize

Ekrandaki çıktı aşağıdaki şekilde olabilir ( sizdeki ile aynı olmak zorunda değildir. Heleki Plesk yüklü panellerde dahada farklı çıkar )

/usr/local/bin/phpize

Derlemeye kaldığımız yerden devam edelim

./configure
make
make install

Bu adımlardan sonra bir hata almadıysak aşağıdaki gibi bir çıktı verecektir.

Installing shared extensions: /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/

Yukarudaki çıkan kodu kopyalayın daha sonra lazım olacak çünkü
Şimdi Mamcahed’i çalıştıralım

/usr/local/bin/memcached -u nobody -d -m 64 -l 127.0.0.10 -p 11211

Yukarıda yazdığımız komut Mamcache i 64Mb bellek ve 127.0.0.10 ip adresi üzerinde 11211 nolu portta çalıştır demek ( 64mb olan belleği sunucunuzun ram durumuna göre arttırabilir yada azaltabilirsiniz )

Memcache’in çalışıp çalışmadığını kontrol edelim.

ps -ef |grep memcached|grep -v grep

Doğru ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olmalıdır.

nobody 30091 1 0 17:16 ? 00:00:00 /usr/local/bin/memcached -u nobody -d -m 64 -l 127.0.0.3 -p 11211

Buraya kadar Gerekli modülleri kurduk, derledik ve memcache’i aktif hale getirdik. Şimdi php.ini dosyamızı açıp gerekli tanımlamaları yapalım. ( sizin sunucunuzda aşağıdaki gibi olmaya bilir php.ini dosya yolu bu yüzden sunucunuzdaki php.ini yolunu bulmanız gerekir. php.ini dosyanızın yerini bulmak için

http://bursa-bilgisayar.com/php-ini-dosyasinin-yeri.html

nano yolunuz/php.ini

php.ini dosyanızın içerisinde extensions_dir satırını bulun yukarıda not etmeniz gereken kodu aşağıda görünecek gibi ekleyin.

extension_dir = "/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/"

php.ini dosyanızın en alt satırına aşağıdaki kodları ekleyin

extension = "memcache.so"
memcache.allow_failover = 0

Şimdi sunucumuzda memcache aktifmi değilmi onu kontrol edelim.

php -i | grep "memcache support"

Doğru ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olmalıdır.

memcache support => enabled

Son olarak sunucumuzu her yeniden başlattıktan sonra memcache’i aktif etme derdi ile uğraşmamak için rc.local dosyamıza aşağıdaki satırları ekliyoruz.

1

nano /etc/rc.local

2

/usr/local/bin/memcached -u nobody -d -m 64 -l 127.0.0.3 -p 11211
Loading Facebook Comments ...

Leave a comment

 Characters available