Linux’da büyük dosyaları bulmak

Merhaba arkadaşlar bu komuzda linux işletims istemleri içindeki dizinlerdeki büyük dosyaları bulmak için bir kaç komut vermek istiyorum böylece dizinlerin içindeki dosyaların kapladıkları boyutları öğrenerek buna göre optimizasyon işlemi yapabilirsiniz. Sunucunuzda yada işletim sisteminizde gereksiz yer işgal eden dosyaları bulmak için

Komutumuz:

find / -type f -size +20000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $8 ": " $5 }'

İkinci Komut:

du -sh /*

Komut açıklaması bu komutla dizindeki dosyaların boyunu bulabilirsiniz sondaki / ve * işaretleri ise

/ = kök dizin

* = Herhangi bir klasör.