Linux İşletim Sistemleri için Ssh Kurulumu

Merhaba arkadaşlar bu makalemde sizlere centos işletim sistemi üzerinde ssh nasıl kurulur ve konfigürasyonu nasıl yapılır bunu anlatmak istiyorum. Dilerim sizlere faydalı olaibilirim. Burdaki kurulumu diğer linux versyonları ilede çalıştırabilirsiniz.

Sunucu ve istemci türünü yüklemek için:

Centos

yum -y install openssh-server openssh-clients

Ubuntu

sudo apt-get install openssh-server openssh-clients

Debian

su

apt-get install openssh-server openssh-clients

Ssh Hizmetini başlatın:

chkconfig sshd on
service sshd start

22 portunun açık olduğundan emin olun:

# netstat -tulpn | grep :22

Güvenlik Duvarı Ayarları

/etc/sysconfig/iptables (IPv4 Güvenlik DUvarı),

Güvenlik duvarına ekleyeceğimiz bir kaç satır var alttaki dosyayı açıyoruz

 nano /etc/sysconfig/iptables

Alttaki Satırları Ekliyoruz

22 nolu porta erişimi açıyoruz.

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

Opsyonel olarak 192.168.1.0/24 iplerine erişim kısıtlamak için aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

-A RH-Firewall-1-INPUT -s 192.168.1.0/24 -m state --state NEW -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

Siteniz için IPv6 kullanıyorsanız ve ip6tables’ı düzenlemek istiyorsanız, Alttaki satırını kullanın:

-A RH-Firewall-1-INPUT -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

Daha sonra dosyayı kaydedin ve kapatın. iptables’i yeniden başlatın:

service iptables restart

OpenSSH Sunucu Yapılandırması

Bu dosyayı /etc/ssh/sshd_config Düzenleyeceğiz

nano /etc/ssh/sshd_config

Root ile bağlanmayı devre dışı bırakmak için açtığımız dosyada arayıp bulun ve alttaki gibi yapın:

PermitRootLogin no

Sadece tom ve jerry giriş yapsın istiyorsanız açtığımız dosyaya alttaki satırı ekliyoruz:

AllowUsers tom jerry

Bağlanılan protu değiştirmek için alttaki gibi tanımlayabilirsiniz.

Port 1235

Kayıt edip kapatıyoruz ve ssh’i yeniden başlatıyoruz.

# service sshd restart

Yardımcı olduysam eğer bir kere fatiha suresini anlamı ile düşünerek okuyun ben size teşekkür ederim.

Kolay gelsin.

Loading Facebook Comments ...

Leave a comment

 Characters available