Linux İşlemtim Sistemlerinde Who Komutu Parametreleri

Sunucumuzda O an ssh’a bağlı olan kullanıcıları listelemek için kullandığımız who komutunun parametrelerinden bahsetmek istiyorum dilerim işinize yarar.

who komutu bize o anda sisteme bağlı olan kullanıcıları listeler. Örnek olarak.

root@bursa-bilgisayar.com:~$ who

bursa tty7 2012-11-21 13:40 (:0)

bursa pts/0 2012-11-23 16:05 (:0.0)

Whoami yani ben kimim komutu o anda sisteme giriş yapmış olduğunuz kullanıcının adını verir.

bursa@bursa-bilgisayar.com:~$ whoami

bursa

Kullanımı: who [SEÇENEK]… [ DOSYA | ARG1 ARG2 ]

-a, –all -b -d –login -p -r -t -T -u ile aynı
-b, –boot son sistem açılış zamanı
-d, –dead ölü işlemleri yazdırır
-H, –heading sütun başlığı satırı yazdırır
-l, –login print system login processes
–lookup makina isimlerini DNS üzerinden IP ile eşleştirmeye çalışır
-m stdGirdi’deki kullanıcı ve makina ismini gösterir
-p, –process init tarafından başlatılan aktif işlemleri listeler
-q, –count tüm çalışan kullanıcı isimlerini ve sayısını gösterir
-r, –runlevel şimdiki açılış seviyesini gösterir
-s, –short yalnız isim, satır ve zamanı gösterir (öntanımlı)
-t, –time son sistem saat değişikliğini gösterir
-T, -w, –mesg kullanıcının ileti durumunu +, – veya ? olarak gösterir
-u, –users sistemde olan kullanıcıları listeler
–message -T ile aynı
–writable -T ile aynı
–help bu yardımı gösterir ve çıkar
–version sürüm bilgisini gösterir ve çıkar

DOSYA belirtilmezse /var/run/utmp kullanılır. DOSYA olarak /var/log/wtmp kullanımı yaygındır.
ARG1 ARG2 verilmişse, -m varsayılır: `who am i’ (ben kimim) ya da
`who mom likes’ (annem kimi sever) gibi kullanımlar mümkündür.

Loading Facebook Comments ...

Leave a comment

 Characters available