Linux CPU Load Avarage

Linux ortamıyla yeni tanışanlar da dahil olmak üzere çoğu kullanıcı, “uptime” ya da “top” komutu ile gözüken Load Avarage değerinin cihaz üzerinde çalıştırılan uygulamalarla alakalı olduğunun ve küçük değerlerin daha iyi olduğunun farkında.

load average: 0.20, 0.16, 0.06

. Peki nedir bu 1, 5, ve 15 dakikalık load avarage, dikkat edilmesi gereken sınırları nelerdir, nasıl yorumlanır?Bu durumu şöyle düşünelim. İnsanlar derin bir vadiden karşıya geçmeye çalışıyorlar ve bunun için kullanabilecekleri yol çok hızlı bir teleferik sistemi. Teleferik sisteminde tek taraflı 100 kabin var ve eş zamanlı maksimum 100 insanı karşıya geçirebiliyor. Peki karşıya geçmek isteyen, ya da geçmek için bekleyen kaç kişi var?

Teoride karşıya geçmek isteyen anlık kişi sayısı 100 olana kadar bekleme yok denilebilir. Başka bir deyişle Yani 70 insan teleferik sistemini kullanmak istediğinde sistemin yükü 0,70 olacaktır. İşte bu değeri Load Avarage’ taki 0,70 değerine, teleferik sistemini işlemcimize, insanları da processlere benzetebiliriz. Eşzamanlı kullanıcı sayısı 100’ü geçtiğinde beklemeler olacaktır. Tabi kıza zamanlı yoğunluklar yaşanabilir. Ancak bu beklemeler ne kadar uzun süreli olursa o kadar can sıkacak, kullanıcıların işleri aksayacaktır. T

O zaman load avarege değerinin 1,00 olması sistem kaynaklarının enetkin şekilde kullanıldığına işaret midir? Teoride evet ama pratikte pek öyle sayılmaz. Çünkü bekleyen process yada thread sayısı ani olarak değişim gösterebilir. (Tam bu noktada önmeli olan load avarage değerlerinin 15 dakikalık ya da 5 dakikalık ortalamalar olduğunu söyleyebiliriz. ) Bu yüzden 0,70 değerine kadar herşeyi normal kabul edip , 0,70 ve 1,00 arası değerlerde aksiyon almak için hazırlanmalı, 1,00 üzerindeki dğerlerde artık aksiyona geçmeliyiz.

Peki benim makinem 1,50 load avarage ile nasıl mükemmel çalışabiliryor? İşte burada işin içine cihazınız üzerindeki işlemci sayısı , ve ya işlemciniz üzerindeki çekirdek sayısı girer. Çünkü her çekirdek yeni bir teleferik sistemi olarak düşünülmelidir. Yani 1,70 lik bir load avarage Dual-Core bir işlemci yad a iki işlemcili bir makine için hemen endişe edilmemesi gereken bir değerdir. Aynı şekilde dört çekirdek tek işlemcili bir makine için de load avarage değerimiz 3,70 olana kadar cihazımızın performansı yeterli denilebilir.

Cihazımız üzerindeki çekirdek sayısıni öğrenmek için ‘processor’ /proc/cpuinfo | wc -l

komutunu kullanabiliriz.

user@host:~$ grep ‘processor’ /proc/cpuinfo | wc -l

1

İşlemcilerimizi marka model ve hızları ile ilgili bilgiye

cat /proc/cpuinfo

ile ulaşabiliriz.

user@host:~$ cat /proc/cpuinfo

processor : 0

vendor_id : GenuineIntel

cpu family : 6

model : 29

model name : Intel(R) Xeon(R) CPU X7460 @ 2.66GHz

stepping : 1

cpu MHz : 2666.761

cache size : 16384 KB

fpu : yes

fpu_exception : yes

cpuid level : 11

wp : yes

flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx
lm constant_tsc up arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology tsc_reliable pni ssse3 cx16 sse4_1 lahf_lm

bogomips : 5333.52

clflush size : 64

cache_alignment : 64

address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual

power management:

Loading Facebook Comments ...

Leave a comment

 Characters available